Tillsyn

Gemene man brukar ha svårt att begripa hur vår verksamhet fungerar rent juridiskt. Det gäller både blivande medlemmar och samarbetspartners. Det är ett skäl till varför den här sidan finns. Ett annat är för att folk ibland verkar vara av uppfattningen att vårt regelverk är mest spel för gallerierna för att blidka myndigheterna och att man genom att maila oss får tillgång till både det ena och det andra. Sådant är icke fallet.

Vi pratar alltså löpande med samtliga myndigheter som vi lyder under för att säkerställa att vi faktiskt har gjort korrekta tolkningar av lagstiftningen och ger de möjlighet att korrigera oss om så är fallet. Det har ingen betydelse om vi är helt bergis på vår tolkning - som generell regel frågar vi ändå och dokumenterar.

Vi tar det så långt som att vi anmäler oss själva när vi tror att vi har gjort något fel.

Det här ger myndigheterna insyn i vår verksamhet och möjlighet att agera ifall vi är ute och cyklar på hal is med nattmössan på.

Men, det är inte bara därför. Det är även för er skull som medlemmar och för vår egen skull som verksamhet.

Vår erfarenhet är att branschen präglas av en kombination av obskyra kontrakt, vidlyftiga tolkningar av lagstiftningen, svårigheter att kontrollera och hantera rök (och därmed doft som stör omgivningen) och om allt sitter så är prissättningen usel (det är på tok för billigt).

Sammantaget är det utmanande med nyetableringar och klubbar eller lounger som existerar tvingas stänga ner och hittar inte alltid en ny plats att vara på. I Stockholm har det hittills drabbat två verksamheter som har haft svårt med att kontrollera doft och en verksamhet med ett obskyrt kontrakt. I skrivande stund så har två verksamheter i Göteborg stängt ner (under 2021) av oklara anledningar.

Vi vill helst undvika sådant. Det faktum att vi har en dialog med myndigheterna och frågar hellre först och tar ett nej gör att vi kan spänna bågen och göra ordentliga strukturinvesteringar som förvisso är rätt kostsamma men som är lättare att smälta när vi vet att vi står på en stadig grund.

Det innebär även att ditt medlemskap (alltså dina pengar) är så pass skyddat som du bör kunna förvänta dig. Det har inte bara med hur vi förhåller oss till myndigheterna men egentligen samtliga samarbetspartners. Men det börjar med vår Fastighetsägare. Du kan läsa mer om hur vårt kontrakt är utformat under Lokalen.

Du finner all information nedan. Det är valfritt att djupdyka. Det är rätt intressant för den som är intresserad av juridik. För den som inte är så intresserad är det nog mest snurrigt.

Tillsynsdokumentet kan du ladda ner här!

Bilaga A, B & C finner du genom att klicka på respektive bokstav. Bilaga A är ritningen över vår gamla lokal och är ur det perspektivet inaktuell men rent juridiskt för tillsynen har det ingen betydelse.

Svaren från respektive myndighet finner du nedan. I vissa fall innehåller filerna längre korrespondens. Filen innehåller det senaste mailet först. För enkelhetens och tydlighetens skull kan du scrolla bakåt och börja i slutet på dokumentet och arbeta dig framåt.

Här kan du läsa svaret från Konsumentverket.

Här kan du läsa svaret från Polisen.

Här kan du läsa svaret från Stockholms Stad.

Här kan du läsa svaret från Miljöförvaltningen.

Här kan du läsa svaret från Folkhälsomyndigheten.

Svaret från miljöförvaltningen är inte aktuellt från och med den 5 april 2024. I samband med att vi lämnade in underlag för vår skrivbordstillsyn på egen begäran under hösten 2021 så framgår det av Miljöförvaltningens svar att eftersom allmänheten saknar tillträde så lyder inte vår verksamhet under tobakslagen, vilket innebär att rökrummet får vara hur stort som helst och mat och dryck är tillåtet i rökrummet. Våren 2023 medger Miljöförvaltningen att man har varit för snäll i sin tolkning och att man egentligen har gjort fel och att tobakslagen visst gäller, vilket ledde till ett föreläggande från deras sida som du kan läsa om här! Vi höll förstås inte med enligt principen att myndigheter inte kan byta åsikter hursom och överklagade domen till Förvaltningsrätt som meddelade dom den 8 maj 2023 som du kan läsa här!

För den som inte pratar juridik så kan man utläsa lite saker mellan raderna. Cigarrklubben är en seriös verksamhet. Utöver det har man varit tillmötesgående mot Miljöförvaltningen när det kommer till att hålla myndigheten informerad och verksamheten framstår som sanningsenlig. Cigarrklubbens samarbetsvilja har inte försvårat myndighetens arbete. Det som också framgår är att Miljöförvaltningens första tolkning under hösten 2021 var fel och att en korrigering är helt okej. Domen gick alltså mot Cigarrklubben och på Miljöförvaltningens linje. Vi överklagade i både Kammarrätt och Högsta Förvaltningsdomstol och inget prövningstillstånd meddelades den 5 april 2024. Det innebär att domen vann laga kraft då. From den 5 april 2024 får rökrummet inte vara större än 25% av det utrymme medlemmarna ha tillgång till och mat och dryck är inte tillåtet i rökrummet.