Mat & dryck

Om du har läst under fliken tillsyn eller besökt hemsidan tidigare så vet du med dig att vi tidigare tillät mat och dryck i rökrummet efter vår dialog med tillsynsmyndigheterna, främst miljöförvaltningen.

Mat & dryck i rökrummet är inte aktuellt från och med den 5 april 2024. Det förklaras varför mer ingående i detalj nedan.

Däremot tillåter vi både mat och dryck i resten av lokalen så länge det sker utanför rökrummet.

Ett rum huserar både ett matbord för 10 personer och en trevlig sittyta där det är fritt fram att äta och dricka det man har lust med. Här råder det rökförbud förstås.

Ett annat rum med avsevärt bättre belysning fungerar som en arbetsyta för den som vill sitta ner och arbeta en stund ifrån kontoret. Här får man äta och dricka det man har lust med. Även här råder det rökförbud förstås.

Nåväl, det juridiska bakom mat och dryck i rökrummet och den utveckling som följer finner ni nedan.

I samband med att vi lämnade in underlag för vår skrivbordstillsyn på egen begäran under hösten 2021 så framgår det av Miljöförvaltningens svar att eftersom allmänheten saknar tillträde så lyder inte vår verksamhet under tobakslagen, vilket innebär att rökrummet får vara hur stort som helst och mat och dryck är tillåtet i rökrummet. Våren 2023 medger Miljöförvaltningen att man har varit för snäll i sin tolkning och att man egentligen har gjort fel och att tobakslagen visst gäller, vilket ledde till ett föreläggande från deras sida som du kan läsa om här! Vi höll förstås inte med enligt principen att myndigheter inte kan byta åsikter hursom och överklagade domen till Förvaltningsrätt som meddelade dom den 8 maj 2023 som du kan läsa här!

För den som inte pratar juridik så kan man utläsa lite saker mellan raderna. Cigarrklubben är en seriös verksamhet. Utöver det har man varit tillmötesgående mot Miljöförvaltningen när det kommer till att hålla myndigheten informerad och verksamheten framstår som sanningsenlig. Cigarrklubbens samarbetsvilja har inte försvårat myndighetens arbete. Det som också framgår är att Miljöförvaltningens första tolkning under hösten 2021 var fel och att en korrigering är helt okej. Domen gick alltså mot Cigarrklubben och på Miljöförvaltningens linje. Vi överklagade i både Kammarrätt och Högsta Förvaltningsdomstol och inget prövningstillstånd meddelades den 5 april 2024. Det innebär att domen vann laga kraft då. From den 5 april 2024 får rökrummet inte vara större än 25% av det utrymme medlemmarna ha tillgång till och mat och dryck är inte tillåtet i rökrummet.

Man kan ju fråga sig varför vi inte bara struntade i att informera myndigheterna och flög under radarn så länge det gick? Av den enkla anledning att det inte är en del av vårt DNA. Ska man bygga en verksamhet på solid grund så behöver man ha faktiskt information om vad som gäller. Ska man utöver det göra strukturinvesteringar som är kostsamma och långsiktiga är det ännu viktigare. Utöver det är det inte vidare seriöst.

Domen i sig är inte trist, inte ur verksamhetens synpunkt iaf. Vi tror på rättsstatens principer och rättsstaten har talat. Det som är tråkigt är att vi inte fick det beskedet första gången under hösten 2021, nu måste vi göra samma jobb två gånger. Alltså bygga rökrum.