Lokalen

Klubben håller till i fenomenala lokaler i Gamla Stan, så pass att det ibland kan vara lite knepigt att göra förändringar (och ibland komplext nog att få tillstånd att sätta upp en tavla).

Men för den som är intresserad av historia eller bara allmänt nörderi så kommer här en del att gotta sig i.

I början på 90-talet påbörjades en omfattande renovering av fastigheten som hotade att förstöra värdefulla delar vilket ledde till att en byggnadsminnesförklaring aktualiserades. 

Fastighetsägaren bekostade en byggnadshistorisk dokumentation som utfördes av Margareta Cramér (konstvetare och byggnadsantikvarie vid Stockholms stadsmuseum som för övrigt disputerade i avhandlingen Den verkliga kakelungen - en formstudie av kakelungnars utveckling från mitten av 1800-talet till 1900-talets början). Hon kom fram till en hel del smaskigt.

cigarrklubben

Kvarteret Argus 4 uppfördes på 1690-talet av handelsmannen Roland Eliaeson och går under benämningen Eliaesonska huset eller Küselska huset. Enligt traditionen (vilken just den är verkar vara höljt i dunkel) var det N Tessin den yngre som var arkitekt. Husets uppbyggnad är väl bevarad till hela sin volym upp till säteritakets nock, till sin fasadutformning och till sin planlösning. Det stora trapphusets läge och välvda trappkupor är kvar. Fast inredning finns bevarad i form av putsade tak med kraftigt profilerade taklister i förstugor och trapphallar. I salen på första våningen finns ett rikt skulperat stucktak. Till den värdefulla fasta inredningen hör också de under 1700-talet tillkomna snickerierna i form av väggfasta skåp i salarna, bröstpaneler, enkel- och pardörrar. I huset finns även också dekorationsmålade vävtapeter, boasering i salen på andra våningen samt en rad äldre snickerier. 

cigarrklubben ingång

Fasaden till Argus 4 förändrades till viss del 1871 då trappan mot Skeppsbron togs bort och porten förlängdes. Vid samma tidpunkt förstorades översta våningens fönster. 1896 inreddes en fotografisk atelje på vinden. Källarvalven revs 1906 och ersattes med betong på järnbalkar. 

Delen vid Tullgränd byggdes 1781 som magasin och och någon typ av komplettering på våning tre som avsåg bostaden som låg på våning fyra. Argus 5 byggdes om genomgripande år 1871. Huset fick nya bjälklag, större fönster, ny takresning med brutet tak samt nya snickerier.

Argus 4 har sådant värde som dokument över gången tids byggnadskick och som en viktig del i Gamla Stans historia att fastigheten väl uppfyller de krav för byggnadsminne enligt kulturminneslagen. 

Två år senare klubbades beslutet och fastigheten blev både K-märkt och Blåmärkt.

inre lounge cigarrklubben

Den delen av fastigheten där vi huserar byggdes troligtvis med syfte att vara vinkällare redan från start. Man misstänker att de järnsmidda vinracken (bilden nedan där vi har våra lådor idag) är original, alltså byggdes i samband med huset och har ett par hundra år på nacken.

vinrack

Fram till 90-talet huserade Systembolaget i vår lokal och använde den som vinkällare till sina auktionsviner, lokalen saknar nämligen ytterväggar och är därför vibrationsfri. Som lök på laxen installerade man ett kylsystem, så att det går att kyla ner hela lokalen till 12 grader, om man nu tycker att det är för varmt i vårt avlånga land, den är kvar, men pluggad sedan länge. I mitten på 90-talet gav Systembolaget upp lokalen och den togs över av Pernod & Ricard och användes som aromlounge. Här började man egentligen röka cigarr och dricka rom i lokalen. Fokus låg väl egentligen på aromer. År 2012 kom Cigarrklubben till  som en privat medlemsklubb och har sedan dess verkat på samma plats.

 

planritning argus 4