Kansli

Kansliet finns till främst för medlemmarna och består av:
Hans Excellens Presidenten som är bildlös på grund av sin enorma mystik.
Husmor Lisa.
Drängen Lukas.
Drängen Leo.
Drängen Leo