Kansli

Kansliet finns till främst för medlemmarna och består av (i senioritetsordning):
  1. Hans Excellens Presidenten som är bildlös på grund av sin enorma mystik (alla är lika mystiska).
  2. Husmor Lisa. Har av misstag kallats för Svärmor vilket inte var så där alltför populärt.
  3. Drängen Lukas. Alltiallo och gör det mesta.
  4. Drängen Leo. Arbetar främst med Öppet Hus och complience.