Kansli

Kansliet finns till främst för medlemmarna och består av:
Hans Excellens Presidenten.
Presidenten
Husmor Lisa.
Jungfru Emmy.
Drängen Lukas.