Säkerhet

Vi tar säkerheten på allvar. Ur flera aspekter. Det är liksom ingen gimmick eller floskel vi slänger runt med.

Först och främst gör vi kredit och bakgrundskontroller på samtliga ansökande medlemmar. Syftet med det är att säkerställa vem vi tar in och skydda medlemmar och personal. Det handlar inte om att sålla bort låginkomsttagare, klubben har ingen monetär profil på sina medlemmar. Det handlar om att hålla systematiskt kaos borta.

Securitas Larm

Lokalen är utrustad med polislarm från Securitas, utöver det videoövervakas lokalen 24/7. Vid aktivering av larmet har berörda parter nycklar och tillträde till lokalen.

Securitas Rondering

Securitas ronderar lokalerna med ordningsvakter via helt oregelbundna intervall på löpande basis. Samtliga på klubben förväntas legitimera sig i enlighet med det underskrivna medlemsavtalet till Securitas på anmodan. 

Utöver det säkerställer man att samtliga dörrar är i det skick de förväntas vara, patrullerar innergård, ser till att ärlighetshumidoren är låst till och med.

 

securitas rondering

 

Brandskydd

Lokalen är utrustad med en brandsläckare per våningsplan i enlighet med gällande lagstiftning. Löpande kontroller görs varje månad (utrymningsvägar), var tredje månad (utrymningskyltar), två gånger per år (utrymningsplaner) och en gång per år (underhåll brandsläckare). 

Arbetet dokumenteras löpande och kopior på underlag sparas på Klubben, medlemmarna kan närsom begära att få se underlagen. 

Brandskydd 

Polisiärt

Vi har ett flertal poliser som medlemmar. De är förstås inte i tjänst och springer inte ärenden åt klubben bara för att de är poliser, men, bara deras närvaro gör att vi känner oss tryggare. Tänder någon på uniformer i källarlokaler får det helt enkelt ingå utan extra kostnad i medlemskapet.

 

Länsman Adolphson