Gäster

Håll i er för här är det ord och inga visor.

Medlemmar har rätt att bjuda in gäster givet att man uppfyller Klubbens krav. Riktlinjen är 1-2 gäster per gång, 1-2 gånger per år.

Riktlinjerna är framtagna i samråd med Polis, Miljöförvaltningen, Försäkringsbolag och Fastighetsägare. Vill du djupdyka i juridiken kan du göra det här.

Gäster skall på förhand anmälas med minst 7 arbetsdagars framförhållning. Under helgperioder (såsom jul och sommar) när Kansliet inte är bemannat handläggs inga gästanmälningar.

Anmälan görs på avsedd blankett och skall skickas till korrekt forum, betalning för dina gäster skall erläggas i förskott och återbetalas ej om dina gäster inte blir godkända/tillåtna att beträda lokalen. Inte heller om ni får förhinder och behöver dyka upp något annat datum.

I samband med anmälan görs en manuell slagning av dina gäster i offentliga register, (det är inget som syns eller sänker ens kreditvärde eller något sådant) vi förbehåller oss rätten att neka dina gäster och vi har absolut veto i frågan. Vi lämnar inga förhandsbesked. Och går inte heller in på varför vi nekar dina gäster.

Det förutsätter även att du är på plats under hela tiden din gäst vistas i lokalen, ska du gå ut och parkera om bilen så får du antingen ta med dig din gäst eller skicka vederbörande på att utföra det ärendet åt dig.

Dina gäster behöver förstås vara myndiga. Och de förväntas följa vårt regelverk. Du som medlem hålls ansvarig för regelefterlevnaden fungerar. Dina gästers misstag är dina.

Det finns inget utrymme att ta in externa efter eget huvud eller att tolka detta hemma på kammaren på ett sätt som det behagar en. Om din son ska lämna nycklar till dig så får du helt enkelt ta dig ut på gatan och möta upp. Han har inget i lokalen att göra.

Brott mot gästklausulen är ett väsentligt avtalsbrott och leder till avstängning, svartlistning och ger ingen rätt till återbetalning för återstående avtalsperiod. Det leder även till att din gäst blir svartlistad.

Här är det liksom hårda bud i Mellerud - vad grundar det sig i?

Dels så har det att göra med att hålla sig inom riktlinjerna för vad ett slutet sällskap är, blir vi en allmän plats så gäller rökförbudet och då blir vi världens sämsta cigarrklubb.

Försäkringsbolaget är inte heller överförtjusta i att folk kommer och går som de behagar, det leder till i bästa fall skyhöga premier (skyhögre premier är mer korrekt) eller uppsagd försäkring. Det borde inte komma som en överraskning att det här är en verksamhet som inte är helt enkel att försäkra.

Fastighetsägaren är inte heller förtjust i att man håvar in folk en masse. Eller förtjust och förtjust, hur vi ska hantera gäster är reglerat i vårt hyresavtal.

Bolaget som sköter vår säkerhet är inte heller vidare nöjda med risken att folk av interskummisk karaktär kan få tillgång till lokalen.

Och som inte det vore nog så avskyr vår President konceptet gäster givet vilken känslig juridisk risk det är. Ett ärligt misstag utan uppsåt från din sida sätter oss i klistret. Och våra medlemmar med. De vill kunna komma in på klubben och sätta sig ned med en likasinnad medlem som de kanske aldrig har träffat och vara säkra på att man är på samma våglängd kring vad ett medlemskap innebär.

Den här sidan finns för att du ska hantera dina förväntningar innan du kommer till oss. Inte för att sälja in medlemskapet med att flagga för att gäster är en möjlighet. Det är det inte. Räkna med att det kommer att bli svårare och dyrare att ta in gäster över tid - och till slut juridiskt omöjligt.

Klubben förbehåller sig rätten att dra in det för vissa medlemmar. Eller introducera det efter en inkubationstid. Eller ta bort det helt och hållet för samtliga. Det är ingenting som ingår i medlemskapet eller som man kan göra anspråk på. Det finns där som ett tecken på välvilja från Presidentens sida. Missköts det eller blir föremål och grogrund för dålig stämning så kommer det att tas bort. Klubben har absolut veto i frågan.

Har du svårt att smälta detta gör du bäst i att avstå med din ansökan.

Detta regleras i detalj i användarvillkoren som du kan läsa här.