Cigarrevent

Vi håller inga cigarrevent hos oss, av den enkla anledningen att det är typ, brutalt olagligt.

För den som inte vet det så är det absolut marknadsföringsförbud för tobak. I butik, i slutna grupper på sociala medier, i privata sammanställningar. Man får inte göra reklam för tobak under några som helst omständigheter.

Däremot finns det ett undantag för att du ska kunna sälja tobak på försäljningsstället. Det innebär att du får visa varan neutralt, det finns till och med krav på hur tobak får visas. Du får nämna varans ursprung, beskaffenhet och pris. Det stannar där. Presentationen får inte vara inbjudande, du får inte rekommendera en svag eller en stark cigarr. Du får inte ens referera till nikotin, arom eller smak. Du får alltså säga:

Den här cigarren kommer från Dominikanska, av märket X, med tobak från land Y. Den kostar Z kronor.

Smakar den bra? Är den bra för nybörjare? Jag vill ha en mild cigarr, vad rekommenderar du? Vilken är din favorit? Listan kan göras lång, men svaret på frågorna är detsamma. Det får jag inte svara på.

Du kan till och med nämna sådant som är faktabaserat och få på tafsen. Anses det som säljfrämjande så är det inte tillåtet.

Gåvor, rabatter, erbjudanden, tävlingar i samband med event är strikt förbjudet. Att hålla event och saluföra tobak utan tillfälligt tobakstillstånd är förstås grädden på moset i olagligheter.

Att andra gör det föranleder inte en annorlunda tolkning från vår sida. Vi gör de tolkningar som vi står för.